بلوار شهید بابایی_ حد فاصل میدان المهدی( عج) تا سازمان حمل و نقل همگانی_در راستای ارتقای روشنایی و زیبایی محیط پیرامونی شهری

#اداره خدمات شهری
# واحد خدمات شهری

به جهت افزایش امنیت و ارتقای زیبایی سیما و منظر شهری کلیه چراغ های روشنایی مسیر فوق بازپیرایی و بهسازی گردید.