حضرت معصومه( س) و مسجد مقدس جمکران با همکاری شهرداری ، شورای اسلامی و سازمان حمل و نقل محمدیه و مهرگان از مسجد فاطمه زهرا (س)

#یکشنبه_۱۴۰۲/۰۸/۲۸

پیرو تصمیم مدیریت شهری در خصوص اعزام شهروندان به شهر مقدس قم و مسجد جمکران در اولین مرحله صد نفر از اهالی منطقه پنج عازم این سفر سراسر معنوی شدند.
لازم به توضیح اینکه این طرح شامل یازده مرحله خواهد بود که در هر مرحله صد نفر از اهالی مناطق شش گانه محمدیه و چهار گانه مهرگان اعزام خواهند شد.

خداوند را شاکریم که فرصت خدمت به شهروندان محترم برای مدیریت شهری فراهم شده تا در مسیر خدمت رسانی در همه زمینه ها بالاخص امور فرهنگی انجام وظیفه نموده و پیشگام و پیشقدم باشیم.