اجرای عملیات آماده سازی نیمکت جهت نصب در پیاده راه های سطح شهر در راستای ارتقای کیفیت زندگی و کسب رضایتمندی شهروندان

#اداره خدمات شهری
#واحد خدمات شهری

به گزارش واحد خبر روابط عمومی، در راستای تحقق «محمدیه شهر تحول و امید آفرینی» و به جهت رفاه حال شهروندان ، در پیاده روها و اماکن پررفت وآمد و شلوغ سطح شهر اقدامات لازم جهت نصب و جانمایی نیمکت ها در مکان های مناسب صورت خواهد گرفت

لازم به ذکر اینکه عملیات جانمایی و نصب نیمکت در حوزه مبلمان شهری برای استاندارد سازی مبلمان شهری و ارتقاء روحیه و تاثیر مثبت در روح و روان شهروندان  در معابر و اماکن پرتردد سطح از اقدامات مدیریت شهری است